Helseorganisasjoner Tyrkia istanbul

April 13, 2022by admin0

Helseturisme, som en primær motivasjon, inkluderer typer turisme som bidrar til fysisk, mental og/eller åndelig helse gjennom medisinske og sunne livsbaserte aktiviteter, øker individers kapasitet til å møte sine egne behov, og gjør dem i stand til å ta en bedre rolle som individ i deres miljø og samfunn. Helseturisme er et generelt begrep som uttrykker velvære (termisk, spa, spaturisme og medisinsk (medisinsk) turisme undertyper.

Det kan sies at Istanbul er sentrum for medisinsk turisme, som er en av undertitlene for helseturisme i Tyrkia og definert av World Tourism Organization som “en turismeaktivitet som inkluderer bruk av evidensbaserte medisinske helbredelsesressurser og tjenester (både intervensjonelle og ikke-invasive)”.

Istanbul har et viktig potensial når det gjelder teknologi, infrastruktur og personell. Dens historiske og naturlige tekstur, geografiske beliggenhet og kulturelle eiendeler gjør også Istanbul til et attraktivt reisemål for medisinsk turisme. De fleste sykehusene som tilbyr tjenester innen helseturisme i Tyrkia er lokalisert i Istanbul. I Istanbul, som har en sentral posisjon når det gjelder medisinsk turisme, har det blitt gjort betydelige fremskritt innen helseturisme med samarbeid mellom overnattingssektoren, forsikringssektoren, kommunikasjonssektoren og andre interessentsektorer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *