Våre nyheter

Slipp effektivt tverrmedieinformasjon uten tverrmedieverdi raskt maks.

Stamceller, som nå har blitt oppdaget å finnes i mye mer enn benmarg i fettvev, kan reproduseres i private laboratorier som arbeider i GMP-standarder og brukes i behandlingen av en lang rekke sykdommer. Hva er stamcelle? Det er hundrevis av forskjellige typer celler i kroppen vår som er viktige for helsen vår. Disse cellene er...

Helseturisme, som en primær motivasjon, inkluderer typer turisme som bidrar til fysisk, mental og/eller åndelig helse gjennom medisinske og sunne livsbaserte aktiviteter, øker individers kapasitet til å møte sine egne behov, og gjør dem i stand til å ta en bedre rolle som individ i deres miljø og samfunn. Helseturisme er et generelt begrep som...